Posts Tagged ‘ lyrics ’

(~3) Supplements – 个

@ 1:27 蔡依林 – 一个人 (Jolin Tsai – yi1 ge4 ren2)

yi1 ge4 ren2 One of me
到底应该睡右边或左边 dao4 di3 ying1 gai1 shui4 you4 bian1 huo4 zuo3 bian1 Should I be sleeping on the right side or left side of the bed
liang2 ge4 ren2 Two of us
每一次争吵都值得纪念 mei3 yi1 ci4 zheng1 chao3 dou1 zhi2 de2 ji4 nian4 Every row is worth remembering
yi1 ge4 ren2 One of me
偶尔感到寂寞在所难免 ou3 er3 gan3 dao4 ji4 mo4 zai4 suo3 nan2 mian3 The occassional loneliness is expected.
你的气味还留在枕头边 ni3 de4 qi4 wei4 hai2 liu2 zai4 zheng2 tou2 bian1 You scent still lingers on the pillow.

 @ 1:27 蘇打綠 – 小情歌 (Soda Green – xiao3 qing2 ge1)

我想我很适合 wo3 xiang3 wo3 hen3 shi4 he2 I think I am suitable
当一歌颂者 dang1 yi1 ge4 ge1 song4 zhe2 To be a evangelist for
青春在风中飘着 qing1 chun1 zai4 feng1 zhong1 piao1 zhe4 A carefree youth

Special note: 青春在风中飘着 is directly translated into Youth is floating in the wind, but as usual, it’s a metaphor.

@ 1:27  陈奕迅 – 寂寞让你更快乐 (Eason Chen – ji4 mo4 rang4 ni3 geng4 kuai4 le4)

当你透露一dang1 ni3 tou4 lou4 yi4 ge4 wen3  Giving away a kiss easily
情愿拥抱寂寞的沉沦 qing2 yuan4 yong1 bao4 ji4 mo4 de4 chen2 lun2 Would rather embrace loneliness and slump in

@ 0:44 范玮琪 – 哲学家 (Christine Fan – zhe3 xue2 jia1)

如果我是一哲学家 ru2 guo3 wo3 shi4 yi1 ge4 zhe2 xue2 jia1 If I am a philosopher
忘了一心中的名字有多难 wang4 le4 yi1 ge4 xin1 zhong1 de4 ming2 zi4 you3 duo1 nan2 How tough is it to forget a name that was deep in my heart
看一本书 kan4 yi1 ben3 shu1 Read a book
走一段路 zou3 yi1 duan4 lu4 Walk a road
逛一美术馆  guang4 yi1 ge4 mei3 shu4 guan3 Visit a art museum
听一首歌 ting1 yi4 shou3 ge1 Listening to a song
过一条河 guo4 yi4 tiao2 he2 Crossing a river
喝一碗酸梅汤 he1 yi1 wan3 suan1 mei2 tang1 Drinking plum juice
在这一秒 zai4 zhe4 yi1 miao3 This second
扮演一安静的自由国王 ban4 yan3 yi1 ge4 an1 jing4 de4 zi4 you2 guo2 wang2 I’ll just be a quiet and free king.

Special note: This lyrics doesn’t  have much meaning (at least not to me), but it is a good example of counters! =)

Advertisements

(~2) Supplements – 请问

@ 1:17 Alin – 爱请问怎么走 (Alin – ai4 qing3 wen4 zen3 me4 zou3)

爱  请问怎么走 ai4 qing3 wen4 zen3 me4 zou3 How do I get to love.
我一个人 翻过山 越过海 wo3 yi4 ge4 ren2 fan2 guo4 san1 yue4 guo4 hai3 Alone, I overcome obstacles.
只为你对我好过 zhi3 wei4 ni3 dui4 wo3 hao3 guo4 Just because you were once good to me.
这份爱 前所未有 zhe4 fen4 ai4 qian2 suo2 wei4 you3 This love is unprecendented.

Special note: the lyrics “翻过山 越过海” in the second line is directly translated as “..crossed the mountains and crossed the oceans…” but it is just a metaphor.

 

@ 1:26 陶喆 – 孫子兵法 (David Tao – sun1 zi3 bing1 fa3)

以爱之名勒索 yi3 ai4 zi1 ming2 le4 suo2 Blackmailing in the name of love
什么都想囊括 shen3 me4 dou1 xiang3 nang2 kuo4 Desiring to envelope everything
爸爸的爸爸  请问为何 ba4 ba4 de4 ba4 ba4  qing3 wen4 wei4 he2 Father, can I ask why.
连我们你也掠夺 lian2 wo3 men2 ni3 ye3 lue4 duo2 You are looting, even us.

Special note: the lyrics “爸爸的爸爸” is literally “father’s father”, but again, it is a metaphor. It means the ruling kingdom in this song, when the ‘king’ is every man’s father. The fathers (in chinese families) have a lot of hierachical authority within his family, so imagine a father’s father.

(~1) Supplements – 谁

I thought of using mandarin songs lyrics to give more examples. Not expecting you to digest all these lyrics, but thought that it will be a bit more fun to learn alongside music.


@ 3:20 孙燕姿 – 我怀念的 (Stefanie Sun – wo3 huai2 nian4 de4)

爱的太自由 shui3 ai4 de4 tai4 zi4 you2 who was being too carefree in love
过头太远了 shui3 guo4 tou2 tai4 yuan3 le4 who had gone too far ahead
要走我的心 shui3 yao4 zou3 wo3 de4 xin1 who took my heart
忘了那就是承诺 shui3 wang4 le4 na4 jiu4 shi4 cheng2 nuo4 who had forgotten that means a promise
自顾自地走 shui3 zi4 gu4 zi4 de4 zou3 who walked on alone
忘了看着我 shui3 wang4 le4 kan4 zhe4 wo3 who had forgotten to look at me
让爱变沉重 shui3 rang4 ai4 bian4 chen3 zhong4 who made this love so despondent
忘了要给你温柔 shui3 wang4 le4 yao4 gei3 ni3 wen1 rou2 who had forgotten to be gentle with you


@ 1:29 动力火车 – 除了爱你还能爱谁 (Power Station – chu2 le4 ai4 ni3 hai2 neng2 ai4 shui2)

除了爱你还能爱 chu2 le4 ai4 ni3 hai2 neng2 ai4 shui2 Other than loving you, who else can I love
你留下的世界已支离破碎 ni3 liu2 xia4 de4 shi4 jie4 yi3 zhi1 li2 po4 sui4 The world you left behind is already shattered


@0:16 张惠妹 – 记得 (Amei – ji4 de2)

还记得是先说 shui2 hai2 ji4 de2 shi4 shui2 xian1 shuo1 Who could still recall someone had said
永远的爱我 yong3 yuan3 de4 ai4 wo3 To love me forever
以前的一句话是我们 yi3 qian2 de4 yi4 ju4 hua4 Every sentence we spoke of previously
以后的伤口 yi3 hou4 de4 shang1 kou3 Are our wounds subsequently

Please note that the lyrics translation may not be perfect, because individual chinese characters have meanings, and when they are used together in lyrics, sometimes the meaning becomes abstract and it is up to the listener to interprete. Therefore, you may realise the translated lyrics may not align perfectly to the words.

Advertisements