(~3) Supplements – 个

@ 1:27 蔡依林 – 一个人 (Jolin Tsai – yi1 ge4 ren2)

yi1 ge4 ren2 One of me
到底应该睡右边或左边 dao4 di3 ying1 gai1 shui4 you4 bian1 huo4 zuo3 bian1 Should I be sleeping on the right side or left side of the bed
liang2 ge4 ren2 Two of us
每一次争吵都值得纪念 mei3 yi1 ci4 zheng1 chao3 dou1 zhi2 de2 ji4 nian4 Every row is worth remembering
yi1 ge4 ren2 One of me
偶尔感到寂寞在所难免 ou3 er3 gan3 dao4 ji4 mo4 zai4 suo3 nan2 mian3 The occassional loneliness is expected.
你的气味还留在枕头边 ni3 de4 qi4 wei4 hai2 liu2 zai4 zheng2 tou2 bian1 You scent still lingers on the pillow.

 @ 1:27 蘇打綠 – 小情歌 (Soda Green – xiao3 qing2 ge1)

我想我很适合 wo3 xiang3 wo3 hen3 shi4 he2 I think I am suitable
当一歌颂者 dang1 yi1 ge4 ge1 song4 zhe2 To be a evangelist for
青春在风中飘着 qing1 chun1 zai4 feng1 zhong1 piao1 zhe4 A carefree youth

Special note: 青春在风中飘着 is directly translated into Youth is floating in the wind, but as usual, it’s a metaphor.

@ 1:27  陈奕迅 – 寂寞让你更快乐 (Eason Chen – ji4 mo4 rang4 ni3 geng4 kuai4 le4)

当你透露一dang1 ni3 tou4 lou4 yi4 ge4 wen3  Giving away a kiss easily
情愿拥抱寂寞的沉沦 qing2 yuan4 yong1 bao4 ji4 mo4 de4 chen2 lun2 Would rather embrace loneliness and slump in

@ 0:44 范玮琪 – 哲学家 (Christine Fan – zhe3 xue2 jia1)

如果我是一哲学家 ru2 guo3 wo3 shi4 yi1 ge4 zhe2 xue2 jia1 If I am a philosopher
忘了一心中的名字有多难 wang4 le4 yi1 ge4 xin1 zhong1 de4 ming2 zi4 you3 duo1 nan2 How tough is it to forget a name that was deep in my heart
看一本书 kan4 yi1 ben3 shu1 Read a book
走一段路 zou3 yi1 duan4 lu4 Walk a road
逛一美术馆  guang4 yi1 ge4 mei3 shu4 guan3 Visit a art museum
听一首歌 ting1 yi4 shou3 ge1 Listening to a song
过一条河 guo4 yi4 tiao2 he2 Crossing a river
喝一碗酸梅汤 he1 yi1 wan3 suan1 mei2 tang1 Drinking plum juice
在这一秒 zai4 zhe4 yi1 miao3 This second
扮演一安静的自由国王 ban4 yan3 yi1 ge4 an1 jing4 de4 zi4 you2 guo2 wang2 I’ll just be a quiet and free king.

Special note: This lyrics doesn’t  have much meaning (at least not to me), but it is a good example of counters! =)

Advertisements
  1. February 17th, 2013
    Trackback from : My Homepage

Say something~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: